Systemy wydruku

Drukowanie stanowi jeden z najpowszechniejszych i najbardziej uciążliwych zagadnień występujących w systemie informatycznym. Sprawne i niezawodne, a także tanie rozwiązanie problemu drukowania jest przedmiotem zainteresowania wszystkich pionów w każdym przedsiębiorstwie: zarządu, administracji, informatyki oraz produkcji.

Duża część przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy z wysokości kosztów ponoszonych na drukowanie w ramach całej organizacji. Oznacza to, że firmy takie nie posiadają jednego, centralnego systemu, który analizowałby wszystkie procesy związane z generowaniem dokumentów.

Scentralizowany system zarządzania wydrukiem pomaga firmom kontrolować koszty, usprawnić proces przepływu dokumentów, poprawić bezpieczeństwo oraz redukować emisję związków węgla, dając większą przejrzystość i kontrolę nad ilością produkowanych dokumentów - nawet w przypadku firm, które prowadzą działalność w kilku lokalizacjach. Jednocześnie umożliwia on pracownikom mobilnym drukowanie dokumentów poprzez zdalne połączenie z centralnym system.

Firmy, które stosują scentralizowany system zarządzania wydrukiem mogą znacząco ograniczyć koszty związane z drukowaniem.

Systemy zarządzania wydrukiem, mają zastosowanie zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach.